Startpagina  Organisatie  Periodiek  Raadhuis  Contact
   
 Actueel
 Agenda
 Artikelen
 Foto's
 Genealogie
 Monumenten
 Wie, wat, waar?
 Links
Het Historisch Genootschap Assendelft

Het Historisch Genootschap Assendelft is opgericht in 2008 en stelt zich als doel, de historie en het meer recente verleden van Assendelft vast te leggen.

Het archief van het Genootschap fungeert als bron voor tentoonstellingen, presentaties en soortgelijke activiteiten.

Het Genootschap publiceert 4x per jaar de periodiek "Rond Kaaijk en Delft", met historisch gerelateerde artikelen, waar mogelijk verluchtigd met foto’s.

Lid worden kunt u door elders op deze website een berichtje in te vullen. U krijgt dan een aanmeldingsformulier van ons, waarmee u ons machtigt jaarlijks de contributie ( 15, 20 of 25 Euro naar uw keuze) van uw rekening te innen.

Ook zijn suggesties voor nog te schrijven artikelen welkom. Mocht u een suggestie hebben, stuur dan een e-mail aan aan de secretaris van de vereniging, Cor Sikkes.


privacybeleid-HGA
Binnen het bestuur is in het kader van de nieuwe wet op de privacy het privacybeleid-HGA vastgesteld.

Wanneer u dit privacybleid-HGA wilt lezen, klik dan op de volgende link: Lees Privacybeleid HGA ...
Afhankelijk van uw browser opent het pdf-bestand zich in een ander venster of wordt gedownload.

Bestuur

Voorzitter
Lou Kramer
Dorpsstraat 548
1566 BX Assendelft
l.kramer@planet.nl
Tel. 06-48810402

Secretaris
Cor Sikkes
Dorpstraat 333
1506 BC Assendelft
cksikkes@chello.nl
Tel.075-6871870 / 06-24583476
Penningmeester
Bart Ijff
Dorpsstraat 230
1566DW Assendelft
bartijff@gmail.com
Tel. 075-6871888

Ledenadministratie
Jacqueline Bergervoetinfo@historischgenootschapassendelft.nl


Bestuurslid
Opmaak Rond Kaaijk en Delft
Dirk Jongejans
De Punt 13
1679 GZ Midwoud
dirk@dirkjongejans.nl
Tel. 075-6875463

Bestuurslid

Nel Kroesen - van Gelderen
Smeeke Ven 16
1566 CD Assendelft
j.kroessen@chello.nl
Tel. 075-6873207

Bestuurslid

Hanny vd Nouwland
Twiskelaan 14
1566 TB Assendelft
hnouwl@gmail.com
Tel. 06-82070073

Bestuurslid

Pim Gorter
Dorpsstraat 995A
1566 JD Assendelft
pim@boonassendelft.nl
Tel. 075-56571248

Werkgroepen:


Archiefgroep:

De drukbezochte tentoonstellingen van ons genootschap worden samengesteld door de archiefgroep. Dit is tevens de groep die elke dinsdag in het cultureel raadhuis zitting houdt en wacht op bezoekers die een unieke foto of een speciaal document komen aanbieden.

Het huidige team:

Toon Vessies, Henk Peetam, Kees de Boer, Gerrit Jongeneel, Ron Schouten, Karel van Hienen.


Redactiegroep:

Een andere belangrijke peiler van ons genootschap is de redactie van onze periodiek “Rond Kaaijk en Delft`` Zij zorgen elk kwartaal voor smakelijke artikelen. De illustraties en foto’s bij de artikelen komen merendeels uit het door de archiefgroep beheerde beeldbank en archief. Op de volgende foto staan alle leden van deze groep, vlnr:

Greet Scheirlinck, Tiny de Wit, Gemma Klaassen, Henk Peetam, Marga den Bode.
Op de foto ontbreekt Dirk Jongejans, die de opmaak en de eindredactie verzorgt.

Foto/filmgroep: Maakt filmopnamen van bijzondere gebeurtenissen in het dorp en maakt video interviews met markante oudere Assendelvers. Contactpersonen zijn Maarten Huijpen en Dirk Jongejans.
Jaardagwerkgroep: De jaardagwerkgroep houdt zich bezig met het organiseren van de jaardag. De samenstelling hangt af van het onderwerp van de jaardag.
Webmaster: Karel van Hienen