Startpagina  Organisatie  Rond Kaaijk en Delft  Raadhuis  Contact
   
 Actueel
 Agenda
 Trouwen?
 Genealogie
 Monumenten
 LinksFacebookJe kunt hier het inschrijfformulier downloaden als pdf-bestand, openen, invullen en als bijlage sturen naar onze secretaris Cor Sikkes. (Afhankelijk van uw browser opent het pdf-bestand zich in een ander venster of wordt het gedownload.) Je machtigt ons hiermee om jaarlijks de contributie van €25,00 van jouw rekening te innen.

Let op!! Voor leden buiten Assendelft wordt ons periodiek RKED per post verstuurd. Voor hen is de jaarlijkse bijdrage €30,00. Voor leden in het buitenland is de jaarlijkse bijdrage €35,00.

Op dinsdagmiddag is het Raadhuis vanaf half twee open tot vier uur, daar is het formulier te krijgen, in te vullen en achter te laten.O ja ..., je kunt ook Vriend van het Cultureel Raadhuis worden voor jaarlijks 50 euro.  Het kloppend hart van het Historisch Genootschap Assendelft is het ‘Raadhuis’ in de volksmond nog altijd ‘Het Gemeentehuis’.

Daar op Dorpsstraat 370 wordt de a.s. geschiedenis van ons oude dorp Assendelft vastgelegd, plannen gesmeed voor een expositie, jaardagen voorbereid en…het Raadhuis is een prachtige locatie om te trouwen.

Wat zagen we ons gemeentehuis veranderen toen Assendelft opging in Zaanstad. Zelfs voor de politie, die er als laatste gehuisvest was, werd het gebouw te onveilig. Het monumentale pand werd ‘buiten dienst’ gesteld. En toen volgde het verval…

Gelukkig was de redding nabij toen woningbouwvereniging Goed Wonen opging in Parteon en als blijvend cadeautje aan de Assendelftse bevolking het gemeentehuis ‘schonk’. Er werden afspraken gemaakt en het uit 1898 daterende gebouw zou in oude glorie hersteld worden en gaan dienen als ‘multifunctioneel gebouw voor de Assendelftse Gemeenschap’.

De Herbert Vermeulen Stichting werd opgericht en deze werd aangesteld als beheerder van het gebouw. Er kwam een Historisch Genootschap en deze mocht het pand huren en gebruiken als ‘thuisbasis’. Los van het Historisch Genootschap vond de Culturele Commissie een vaste plek in het prachtig gerestaureerde pand om exposities te organiseren.

En weet u nog…toen het allereerste stelletje in de ‘ trots van Assendelft’ elkaar het jawoord gaf. Wat was dat lang geleden! Veel bruidsparen volgden! Sommigen liepen hetzelfde trapje op: “Denk om uw hoofd”, richting trouwzaal waar hun ouders en zelfs grootouders elkaar trouw hadden beloofd. Drie generaties die huwden op deze historische locatie, hoe bijzonder moet dat zijn geweest.

Veel oude gebouwen, scholen, boerderijen, woningen, zelfs Het Wapen is uit ons dorp verdwenen. Laten we zuinig zijn op Ons Gemeentehuis, Het Raadhuis van Assendelft, zodat we nog lang binnen komen lopen voor een praatje met leden van het Historisch Genootschap, het bekijken van een expositie georganiseerd door de Culturele Commissie of als bruidspaar die bijzondere trap oplopen naar de Trouwzaal.

Laten we trots zijn en blijven op ‘Het pareltje van ons dorp’!